Декларация за защита на данните

Освен ако не е посочено друго по-долу, предоставянето на вашите лични данни не е нито правно, нито договорно задължително, нито се изисква за сключване на договор. Не сте длъжни да предоставяте вашите данни. Непредоставянето му няма да има последствия. Това се прилага само ако процедурите за обработка по-долу не посочват друго.
“Лични данни” е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.


Регистрационни файлове на сървъра
Можете да използвате нашите уебсайтове, без да изпращате лични данни. 
Всеки път, когато се осъществи достъп до нашия уебсайт, потребителските данни се прехвърлят към нас или нашите уеб хостове/доставчици на ИТ услуги от вашия интернет браузър и се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Тези съхранени данни включват например името на извикания сайт, датата и часа на заявката, IP адреса, количеството прехвърлени данни и доставчика, който прави заявката. Обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква f) от GDPR поради нашите легитимни интереси да осигурим гладкото функциониране на нашия уебсайт, както и да подобрим нашите услуги.
 
Контакт

Отговорно лице
Свържете се с нас по всяко време. Лицето, отговорно за обработката на данните е: ,  ;,
Serkan Токмак 
Rothenburgsorter Marktplatz 5
20539 Hamburg
Germany

Телефон: +49 40 797508920
Факс: +49 40 797508929

 Имейл: service@mosafil.com


Проактивен контакт на клиента по имейл
Ако се свържете с нас проактивно чрез имейл, ние ще събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщението) само до степента, предоставена от вас. Целта на обработката на данните е да обработим и отговорим на вашата заявка за контакт.
Ако първоначалният контакт служи за прилагане на преддоговорни мерки (напр. консултации в случай на интерес за покупка, създаване на поръчка) или се отнася до вече сключено споразумение между вас и нас, тези данни обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.
Ако първоначалният контакт възникне по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД за целите на нашия приоритетен, законен интерес в обработка и отговор на вашата заявка. В този случай, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу това обработване на лични данни, което се отнася до вас и се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) GDPR.
Ще използваме вашия имейл адрес само за обработка на вашата заявка. Вашите данни впоследствие ще бъдат изтрити в съответствие със законоустановените периоди на съхранение, освен ако не сте се съгласили с по-нататъшна обработка и използване.
 
Събиране и обработка при използване на формата за контакт 
Когато използвате формата за контакт, ние ще събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на съобщение) само в предоставения от вас обхват. Обработката на данните е с цел осъществяване на контакт.
Ако първоначалният контакт служи за изпълнение на преддоговорни мерки (напр. консултация в случай на интерес за покупка, създаване на поръчка) или се отнася до вече сключено споразумение между вас и нас, тези данни обработването се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.
Ако първоначалният контакт възникне по други причини, това обработване на данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД за целите на нашия приоритетен, законен интерес в обработка и отговор на вашата заявка. В този случай, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време към това обработване на лични данни, което се отнася до вас и се извършва на основание член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.
Ще използваме вашия имейл адрес само за обработка на вашата заявка. Накрая вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако не сте се съгласили с по-нататъшна обработка и използване.
 


Клиентски акаунт      Поръчки      

Клиентски акаунт
Когато отворите клиентски акаунт, ние ще събираме вашите лични данни в посочения там обхват. Обработката на данни е с цел подобряване на вашето пазаруване и опростяване на обработката на поръчките. Обработката ще се извършва на основание чл. 6 (1) лит. GDPR с вашето съгласие. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. Тогава вашият клиентски акаунт ще бъде изтрит.
 
Събиране, обработване и прехвърляне на лични данни в поръчки
Когато подадете поръчка, ние събираме и използваме вашите лични данни само доколкото това е необходимо за изпълнението и обработката на вашата поръчка, както и за обработката на вашите запитвания. Предоставянето на данни е необходимо за сключване на договор. Непредоставянето му ще попречи на сключването на договор. Обработването ще се извърши на основание член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и е необходимо за изпълнение на договор с вас. 
Вашите данни се прехвърлят тук например към спедиторските компании и доставчиците на дропшипинг, доставчиците на платежни услуги, доставчиците на услуги за обработка на поръчката и доставчиците на ИТ услуги, които сте избрали. Ние ще спазваме стриктно законовите изисквания във всеки случай. Обхватът на предаване на данни е ограничен до минимум.
 

Оценки      

Събиране на данни, когато публикувате коментар 
Когато коментирате статия или принос, ние събираме вашите лични данни (име, имейл адрес, текст на коментара) само в предоставения от вас обхват. Обработката служи, за да ви позволи да коментирате и да показвате коментари. С изпращането на коментара вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката ще се извършва на основание чл. 6 (1) лит. GDPR с вашето съгласие. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. Вашите лични данни ще бъдат изтрити.
 
При изпращане на вашия коментар вашият IP адрес също ще бъде запазен, за да се предотврати злоупотреба с функцията за коментари и да се гарантира сигурността на нашите ИТ системи. С изпращането на коментара вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката ще се извършва на основание чл. 6 (1) лит. GDPR с вашето съгласие. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като се свържете с нас, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. Вашият IP адрес ще бъде изтрит.


Корабни компании      

Препращане на вашия имейл адрес до спедиторски компании за информация относно статуса на доставка
Препращаме вашия имейл адрес на транспортната компания в хода на договорната обработка, ако изрично сте се съгласили с това в процеса на поръчка. Препращането е с цел да ви информираме по имейл за статуса на доставка на вашата поръчка. Обработката ще се извършва на основание чл. 6 (1) лит. GDPR с вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас или транспортната компания, без това да засяга законосъобразността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето.
 
Опции за плащане от Klarna
За да ви предоставим опциите за плащане на Klarna, ние ще предоставим на Klarna лични данни, като данни за контакт и информация за поръчка. Това ще позволи на Klarna да прецени дали можете да използвате опциите за плащане, предлагани от Klarna, и да адаптира опциите за плащане към вашите нужди. Обща информация за Klarna можете да намерите тук. Klarna ще третира вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и в съответствие с информацията в Декларация за поверителност на Klarna.Бисквитки 

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват в интернет браузъра на потребителя или от интернет браузъра на потребителя в неговата компютърна система. Когато потребител извика уебсайт, бисквитка може да бъде запазена в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен символен низ, който позволява браузърът да бъде ясно идентифициран, когато уебсайтът бъде извикан отново.


Бисквитките ще се съхраняват на вашия компютър. Следователно вие имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Избирайки съответните технически настройки във вашия интернет браузър, можете да бъдете уведомени преди настройката на бисквитките и можете да решите дали да приемете тази настройка във всеки отделен случай, както и да предотвратите съхраняването на бисквитки и предаването на данните, които съдържат. Бисквитките, които вече са били запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Бихме искали обаче да отбележим, че това може да ви попречи да използвате пълноценно всички функции на този уебсайт.
Използвайки връзките по-долу, можете да разберете как да управлявате бисквитките (или да ги деактивирате, наред с други неща) в основните браузъри:
Браузър Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


технически необходими бисквитки
Доколкото в декларацията за защита на данните по-долу не е дадена друга информация, ние използваме само тези технически необходими бисквитки бисквитки, за да направим нашето предложение по-лесно за потребителя, ефективно и сигурно. Бисквитките също така позволяват на нашите системи да разпознаят вашия браузър след промяна на страницата и да ви предложат услуги. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. Тези услуги изискват браузърът да бъде разпознат отново след промяна на страницата.

Използването на бисквитки или сравними технологии се извършва на основание чл. 25 ал. 2 ЗТДС. Обработването се извършва на основание чл. 6 (1) лит. f GDPR поради нашия до голяма степен оправдан интерес да осигурим оптимална функционалност на уебсайта, както и удобен за потребителя и ефективен дизайн на нашата гама от услуги.

Имате право на вето върху това обработване на Вашите лични данни съгласно чл. 6 (1) лит. f GDPR, поради причини, свързани с вашата лична ситуация.


Анализ      Проследяване на реклами      

Използване на Google Analytics
Нашият уебсайт използва услугата за уеб анализ Google Analytics от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; “Google”).
Обработката на данни служи за анализ на този уебсайт и неговите посетители, както и за маркетингови и рекламни цели. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да оцени вашето използване на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и интернет. В този процес, наред с другото, може да бъде събрана следната информация: IP адрес, дата и час на достъп до уебсайта, път на кликване, информация за браузъра и устройството, което използвате, посетените страници, препращащ URL адрес (уебсайт, чрез който достъп до нашия уебсайт), данни за местоположение, дейности по закупуване. IP адресът, предаван от вашия браузър в рамките на Google Analytics, не е свързан с други данни, съхранявани от Google. Google Analytics използва технологии като бисквитки, уеб съхранение в браузъра и проследяващи пиксели, които позволяват анализ на използването на уебсайта от ваша страна. Генерираната от тях информация относно вашето използване на този уебсайт обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google разчита на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, достъпни на: https://policies.google.com/privacy/frameworks
 и https://business.safety. google/adsprocessorterms/.Както Google, така и държавните органи на САЩ имат достъп до вашите данни. Google може да комбинира вашите данни с други данни, като хронология на търсенията ви, лични акаунти, данни за употреба от други устройства и всяка друга информация, която Google има за вас.
IP анонимизирането е активирано на този уебсайт. Google използва това, за да съкрати вашия IP адрес предварително в рамките на Държави-членки на Европейския съюз или в други страни, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен към сървър на Google в САЩ и съкратен там.
Обработването на вашите лични данни се основава на чл. 6 параграф 1 лит. е от ОРЗД поради нашия по-висш легитимен интерес за нуждите- базиран и целенасочен дизайн на уебсайта. На основания, свързани с вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу това обработване на лични данни, които ви засягат.
Можете също така да предотвратите събирането на данните (включително вашия IP адрес), генерирани от Google Analytics и свързани с използването на уебсайта от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следната връзка [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. За да предотвратите събирането и съхранението на данни от Google Анализ на множество устройства, можете да поставите бисквитка за отказ. Бисквитките за отказ предотвратяват бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт. Трябва да приложите отказа на всички системи и устройства, които използвате, така че това да работи цялостно. Ако изтриете бисквитката за отказ, заявките ще бъдат предадени отново на Google. Когато щракнете тук, ще бъде поставена бисквитката за отказ: Деактивирайте Google Анализ. Можете да намерите по-подробна информация относно правилата и условията за използване и защита на данните на https:// www.google.com/analytics/terms/de.html и/или на https ://www.google.de/intl/de/policies/ и на https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 
Използване на проследяване на реализациите в Google Ads
Нашият уебсайт използва програмата за онлайн маркетинг "Google Ads", включително проследяване на реализациите (оценка на действията на потребителите). Google проследяването на реализациите е услуга, управлявана от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; "Google").
Ако щракнете върху реклами, поставени от Google, на вашия компютър се поставя бисквитка за проследяване на реализациите. Тези бисквитки имат ограничена валидност, не съдържат никакви лични данни и следователно не могат да се използват за лична идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и Google можем да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. Поради това не е възможно да се проследяват бисквитки, свързани с уебсайтовете на клиенти на Ads.
Информацията, събрана с помощта на бисквитката за преобразуване, служи за целите на генерирането на статистически данни за преобразуването. Това ни позволява да разберем общия брой потребители, които са кликнали върху нашите реклами и са били пренасочени към страница, оборудвана с маркер за проследяване на реализациите. Те обаче не получават никаква информация, която би могла да се използва за персонално идентифициране на потребителите.
Вашите данни могат да бъдат предадени на САЩ. Обработката на данни, по-специално поставянето на бисквитки, се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR поради нашия по-висш легитимен интерес да адресираме посетителите на уебсайта с целенасочена реклама, свързана с интересите. На основания, свързани с вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу това обработване на лични данни, което се отнася до вас и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.
Можете да деактивирате персонализираното рекламиране в рекламните настройки на Google. Инструкции за това можете да намерите на адрес https://support.google.com/ads/ answer/2662922?hl=de.
Като алтернатива можете да предотвратите използването на бисквитки от трети страни, като извикате страницата за деактивиране на Network Advertising Initiative на https:// www.networkadvertising.org/choices/ и следвайки допълнителните инструкции за отказ, посочени там.
Тогава няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.
Можете да намерите повече информация, както и политиката на Google за поверителност на данните на: https://www.google. com/policies/privacy/Добавки

Използване на YouTube
Нашият уебсайт използва функцията за вграждане на видеоклипове в YouTube от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; "YouTube"). YouTube е компания, свързана с Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; "Google").
Тази функция показва видеоклипове в YouTube в iFrame на уебсайта. Опцията "разширен режим на поверителност" е активиран тук. Това не позволява на YouTube да съхранява информация за посетителите на уебсайта. Само ако гледате видеоклип, информацията се предава и съхранява от YouTube. Вашите данни може да бъдат предадени на САЩ. 
За САЩ няма налично решение за адекватност от Комисията на ЕС. 
Прехвърлянето на данни се извършва, наред с други неща, въз основа на стандартни договорни клаузи като подходящи гаранции за защита на личните данни, които можете да видите на: https://policies.google.com/privacy/frameworks
Обработката на данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква f) от GDPR поради нашия легитимен интерес към базирания на нуждите и целенасочен дизайн на уебсайта. На основания, свързани с вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу това обработване на лични данни, което се отнася до вас и се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.
Допълнителна информация за данните, събирани и използвани от YouTube и Google, и свързаните с тях права и опции за защита на поверителността ви можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).Права на засегнатите лица и продължителност на съхранение

Продължителност на съхранение 
След приключване на договорната обработка, данните първоначално се съхраняват за продължителността на гаранционния период, след това в съответствие със сроковете за съхранение, предписани от закона, особено данъчното и търговското право, и след това се изтрива след изтичане на периода, освен ако не сте се съгласили с допълнителна обработка и използване.
 
Права на засегнатото лице
Ако са изпълнени законовите изисквания, имате следните права съгласно чл. 15 до 20 GDPR: Право на информация, коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данните. Вие също имате право на възражение срещу обработката на основание чл. 6 (1) GDPR, и на обработване за целите на директния маркетинг, съгласно чл. 21 (1) от GDPR.
 
Право на жалба до регулаторния орган
Имате право на жалба до регулаторния орган съгласно чл. 77 GDPR, ако смятате, че вашите данни не се обработват законно.
 
Право на възражение
Ако описаното тук обработване на данни се основава на нашите законни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, имате право по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време за обработката на вашите данни с бъдещ ефект.
Ако възражението е успешно, повече няма да обработваме личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработването, които надделяват над вашите интереси или права и свободи, или обработването е предназначен за предявяване, упражняване или защита на правни искове.
 
последна актуализация: 10.01.2022 г.