Пропусни до основното съдържание
Пазарувайте онлайн в: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU
Право на оттегляне за потребителите
(„Потребител“ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка, която в по-голямата си част не може да бъде приписана нито на неговата търговска, нито на независима професионална дейност.)
Инструкции за оттегляне

Право на оттегляне
Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причини.
Срокът за отмяна е 14 дни, считано от деня, 


-  на която вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте завладяли продуктите, при условие че сте поръчали един или повече продукти в обхвата на стандартна поръчка и този/тези продукт/продукти е/са доставени равномерно;

-  на която вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвачът, сте притежание на последния продукт, при условие че сте поръчали няколко продукта в рамките на стандартна поръчка и тези продукти се доставят отделно;< br>
- на който вие или посочена от вас трета страна, която не е превозвач, сте завладяли последната доставка на част или последната единица, при условие че сте поръчали продукт , който се доставя на няколко части или единици;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg, Germany, Телефонен номер: +49 40 797508920, E- Пощенски адрес: service@mosafil.com) чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща) за вашето решение да се оттеглите от този договор. Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ за тази цел, който обаче не е задължителен.
 
 
За да запазите периода на оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на оттеглянето непосредствено преди изтичането на периода на оттегляне.

Последици от оттеглянето

Ако анулирате този договор, ние ще изплатим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произтичат от факта, че сте избрали форма на доставка, различна от най-разумната стандартна доставка предлагани от нас), незабавно и най-късно в рамките на 14 дни от деня, в който сме получили уведомлението за прекратяване на този договор от Вас. Ние използваме същото средство за плащане, което първоначално сте използвали по време на първоначалната транзакция, за това изплащане, освен ако изрично не е договорено друго с вас; няма да ви бъдат начислени такси поради това изплащане.


Можем да откажем изплащането, докато продуктите не бъдат върнати при нас или докато не предоставите доказателства, че сте ни изпратили обратно продуктите, в зависимост от това кое от двете е по-рано.
Трябва да ни върнете или прехвърлите продуктите незабавно и при всички случаи най-късно в рамките на 14 дни, считано от деня, в който ни информирате за анулирането на този договор. Срокът се спазва, ако изпратите продуктите преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие поемате преките разходи за връщане на продуктите, които могат да бъдат изпратени чрез колети, както и преките разходи за връщане на продуктите, които не могат да бъдат изпратени чрез колети. Разходите за продукти, които не могат да бъдат изпратени чрез колети, се оценяват на приблизително максимум 200 евро.

Трябва да платите за всяка амортизация на продуктите само ако тази амортизация може да се припише на каквато и да е работа с вас, която не е била необходима за проверка на състоянието, характеристиките и функционалността на продуктите.

Критерии за изключване или изтичане

Правото на оттегляне не е налично за договори
за доставка на продукти, които не са сглобяеми и за чиято изработка е важен индивидуален избор или уговорка от потребителя или които са ясно съобразени с личните изисквания на потребителя;
- за доставка на продукти, които могат бързо да се развалят или чийто срок на годност би бил надвишен бързо;
- за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена към момента на сключване на договора, които обаче могат да бъдат доставени 30 дни след сключването му от договора най-рано и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които предприемачът няма влияние;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент.
Правото на оттегляне изтича преждевременно в случай на договори
- за доставка на запечатани продукти, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена, ако печатът им е премахнат след доставката;
- за доставка на продукти, ако те са били смесени неразделно с други стоки след доставката, поради тяхното състояние;
- за доставка на звук или видеозапис или компютърен софтуер в запечатана опаковка, ако печатът е премахнат след доставката.


Образец - формуляр за отказ
 
(Ако желаете да отмените договора, моля, попълнете този формуляр и ни го изпратете обратно.) 
- До MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg, Germnay, имейл адрес: info@mosafil.com : 
- Аз/ние (*) с настоящото оттегляме договора, сключен от мен/нас (*) относно покупката на следното  продукти (*)/
  предоставянето на следната услуга (*)
 
- Поръчано на (*)/ получено на (*)
 
- Име на потребителя(ите)
- Адрес на потребителя(ите)
- Подпис на потребителя(ите) (само при уведомление на хартия)
- Дата
 
(*) Задраскайте неправилната опция.